Currently browsing

junij 2012

Vita Žerjal Pavlin Barbari Simoniti

Ciklično-knjižna kompozicija Barbara Simoniti je že v svojih treh predhodnih zbirkah zasnovala poetiko, ki bivanjska občutja in spoznanja izreka z zanimivo, inovativno metaforiko. To pa še prav posebno velja za njeno zadnjo pesemsko knjigo Voda, ki je v celoti zasnovana ob naslovnem simbolu1 in njegovih podsimbolih, naslovih razdelkov te skrbno …

Tatjana Pregl Kobe Barbari Simoniti

Izrekovalska jasnost upesnjenega sveta Pesnica, pisateljica in prevajalka Barbara Simoniti je v slovenskem kulturnem prostoru navzoča že vrsto let. Tokrat četrtič nastopa v vlogi pesnice, ki se po svoji naravnanosti do sveta bistveno ne razlikuje od njenega drugega ustvarjanja, predvsem kratke proze. Leta 1987 je diplomirala na Filozofski fakulteti v …