Currently browsing

december 2016

Alenka Jovanovski o Ljubici Rolanda Barthesa Ane Makuc

Kot na zavihkih ugotavlja Vesna Lemaić, je Ljubica Rolanda Barthesa konceptualno dosledno izvedena zbirka pesmi, kjer v različnih časih govorijo različne ženske. Raje uporabljam izraz govorka kot »subjektka«, ker subjektka bolj napotuje na identifikacijo z nekim »jazom«, kar je za poezijo v končni fazi lahko zamejujoče, medtem ko izraz govorka …