Danica Križanič Müller o Lasa pur dir Erike Vouk

KORESPONDENCE

volčji glad

globoko v krvi in ujetost joka

(Erika Vouk)

Je potopila roke

Ko je zdrsnila

iz njegove zavesti

se je začela izgubljati

tudi v svoji

tako blagozvočno

da se sploh ni slišalo.

zvečer je potopila roke

v zahod

pritisk škrlata

– kako bi ga vzela v naročje

utripajočega

je postajal neznosen

začenjalo jo je dušiti.

čeprav je bila hiša

polna dihanja.