Vita Žerjal Pavlin o Celi večnosti Ane Pepelnik

BRANJE

(Ani Pepelnik)

Deklica že dobro bere,

pojoče, kot bi sama

ustvarjala zgodbo

na gugajočem se čolnu.

Ko jo mama popravi,

se ji glas spremeni –

skoči iz čolna

med čebljanje ptičev,

tako raznovrstno, gosto,

da se nič ne poškoduje.

Niti zgodba. In se vanjo vrne.