Vita Žerjal Pavlin Taji Kramberger

Drugače

(Taji Kramberger)

Po prstih,

če motim spanje staršev, otrok,

čitalniški red.

V rokavicah –

gre za ugled ustanove in profesije,

vzgojni, kolegialni, diplomatski pristop.

Z ozirom

na zgodovino, razstreljeno

z nedolžnimi vred, spet nataknjeno

na tečaje upanja, tako lahko sneto –

iščoč svoje mesto

z lepo besedo.

Dati si duška

s polnimi pljuči

z roba klifa,

je drugače.

Tektonika je spremenjena.

Razločene plasti so jasne:

vodoravne naplavlja morski mulj,

navpične žarijo v soncu.

Besede so jasne:

krivica ni orokavičena,

obtožba je ostra, s prstom

in besedo,

ki spet spenja lepo, dobro, resnično

brez ozira na zgodovino

dvoma

in razstrelitev.

Z ozirom na zgodovino

misli in pesništva

onkraj dvoma, strahu in razstrelitev.